Pyramid Business Studio

Pyramid Business Studio är ett komplett affärssystem. Det innehåller i princip allt som du behöver i ditt företag. Du kan sköta allt från redovisning till CRM och e-handel med hjälp av Pyramid.

Det finns flera företag som levererar Pyramid men jag kan rekommendera att du köper Pyramid Business Studio från Proclient. Proclient har nämligen utvecklat ett tjugotal extrafunktioner för att möta kundens behov på ett ännu bättre sätt.

Med bred funktionalitet kan Pyramid växa tillsammans med företaget. Tidigare kanske du hade olika system för olika funktioner. Med Pyramid får du en integrerad helhet där du kan använda ett enda system istället för flera olika. Detta gör att du sparar tid och att de mänskliga misstagen försvinner.

Pyramid är lätt att förstå och har ett användarvänligt gränssnitt. Varje medarbetare som använder systemet kan göra egna inställningar utifrån sina behov och sina arbetsuppgifter. Även om det är enkelt att förstå innehåller systemet alla de avancerade funktioner som krävs av ett affärssystem idag.

Fristående moduler

Pyramid Business Studio består av olika moduler som sätts ihop till ett system med hög funktionalitet.

Det finns moduler för olika branscher och du kan välja de moduler du behöver. Huvudmodulerna innehåller de funktioner som de flesta företag behöver. Tillvalsmodulerna riktar sig sedan mot speciella målgrupper eller branscher som har specifika behov.

Olika plattformar

Pyramid kan användas på många olika plattformar. Du kan välja att köra det på Windows, surfplatta, smartphone eller webbaserat. Genom att välja flera plattformar i installationen kan du ge varje medarbetare möjligheten att välja den plattform som de känner sig mest bekväma med.

Anpassa systemet

Om du köper Pyramid Business Studio från Proclient så får du också tillgång till erfarna utvecklare som kan anpassa systemet ytterligare för att passa dina behov.

Proclients utvecklare är certifierade för Pyramid och har lång erfarenhet av att skapa lösningar för sina kunder.