Musikskatten

Att sjunga för och med barn är utvecklande för barn i alla åldrar. Musikskatten är en av många sångböcker som kan bidra till att lära barnen att sjunga. Att sjunga ur sångböcker är roligt, kreativt och omväxlande i undervisningen för barn som är mellan 6-12 år. Till sångboken Musikskatten, som består av 120 stycken kända barnsånger, finns också en idébok som lockar till lek i takt till sångerna i Musikskatten. För den som vill lära sig spela sångerna så finns enkla ackord till visorna i Musikskatten.

Musikskatter i form av barnsånger

Förutom boken som heter ”Musikskatter” så kan man säga att det finns Musikskatter i form av sånger och ramsor bevarade från nordisk tradition men som på senare tid har uppdaterats till något modernare visor. Förr sjöng man väldigt mycket tillsammans, och ofta, och då behövdes kända visor som alla kunde. Som samhället ser ut idag så kan vi blanda sånger och melodier från TV-program och det som sjungs på förskolan. Att barn lär sig texter fortare om de sjunger dessa är bekant sedan tidigare forskning. Därför kan det vara bra att sjunga ramsor och sånger när barnen ska lära sig att kanske rabbla något. Vem av oss 70-talister har inte lärt sig ramsan om de 4 floderna Nissan, Ätran, Viskan och Lagan genom att säga ”Vi ska laga, ni ska äta”. Den har etsat sig fast i mitt huvud i alla fall.

Musikskatten utvecklar barn

Forskningen visar att när ett barn sjunger en text så lär dom sig texten mycket fortare än om den hade lästs. Visst är det intressant? Tänk vad mycket Musikskatten kan bidra till genom att lära barnen att sjunga och få ett intresse för att sjunga. Så har dom mycket lättare till att ta till sig texter även längre upp i åldrarna om intresset för sång och ramsor redan finns.