Skattefrågor

Hos oss på Allroundtax så hjälper vi dig att reda ut alla dina frågor angående din skatt för dig som både privatperson eller som företagare. Så att du kan maximera din avkastning. Det kan vara svårt att hålla reda på alla lagändringar och bestämmelser med tanke på att varje år så justeras de gamla skattereglerna och ny regler tillkommer ständigt och jämt. Vilket kan påverka din eller ditt företags ekonomi drastiskt. Därför håller vi oss ständigt uppdaterade. Vi kan hjälpa dig med alla slags skattefrågor eller om du har fått förfrågningar från skatteverket. För det du ska ha i åtanken är att varje gång du gör en transaktion så medför det olika skattefrågor. Då står vi till tjänst med vår väl kvalitét starka och kunniga medarbetare. Du kan boka in dig på en kostnadsfri rådgivning angående din skatt!

1. Då vi hjälper dig att reda ut din skatter du behöver betala.
2. Vi ger dig goda råd som placeringar och investeringar.
3. Hittar strategier för att hantera skatterna
4. Målet är att vi ska minska dina skatter och hitta verktyg så att du kan hantera skatteriskerna.
5. Beskattning av fastigheter
6. Skattefrågor i kontakt med utlandet
7. Beskattning av fåmansföretag och dess ägare.

Skatte tips!
Detta är bra både för löntagare som inte behöver skatta för förmånerna och för företagare så kan de dra av det i deklarationen:

1. Motion eller annan friskvård
2. Företagshälsovård
3. Minnesgåva
4. Julgåva
5. Jubileumsgåva
6. Arbetsredskap
7. Personalvårdsförmåner

Dessutom är det skattefritt för löntagare att ha förmåner som gratis eller subventionerad privat sjukvård eller sjukvårdsförsäkring. Tyvärr är inte dessa kostnader avdragsgilla för arbetsgivare. Men om du som arbetsgivare och har ett aktiebolag och räknas som anställd så kan du utnyttja dess skattefria förmåner själv. Om du som arbetsgivare börja närma dig så kan du utnyttja denna strategi för att få den bästa möjliga pensionen.

1. Börja spar i ditt fåmansaktiebolag och låt bli insättningar i ett ordinärt pensionssparande.
2. Försök att avyttra inkråmet och behåll ditt bolag, om du ska sälja din rörelse. Eller lägg över verksamheten i ett dotterbolag som du sedan kan sälja, så hamnar den skattefria vinsten i moderbolaget.
3. Försöka att vara ute i god tid för en nedtrappning, då helt under cirka fem år. Vilket leder till att det går att göra avdrag för framtida löneuttag mot en helt obeskattad vinst i formen av återförd periodiseringsfond.
4. Tänker du att skaffa ett kapital i din enskilda firma eller handelsbolag och tänker sluta med detta är det en god idé att ombilda företaget till ett aktiebolag. För att kunna utnyttja de låga beskattade uttagsmöjligheterna i fåmansbolaget.

Att betala skatt

Alla vet att det svenska skattesystemet är grunden för att vi har det så bra i Sverige. När vi betalar skatt så ger vi möjligheten till att staten ska ge alla samma grunder för att få en utbildning och ha ett bra liv i Sverige. Dessutom så går skattepengarna till att finansiera till så som till exempel sjukvård, barnomsorg, vägar, kollektivtrafik och det gemensamma miljöarbetet. De flesta som bor i Sverige har förtroende att e pengarna de betalar i skatt kommer att användas till att utveckla det gemensamma samhället.
Detta får du för varje betalad 100-lapp.

På din lön betalar du skatt, inkomstskatt. Innan det dras skatt så kallas det bruttolön. När du väl har betalat skatt så kallas det nettolön. Och det är de pengarna som du ska klara dig på för att betala hyra och andra räkningar, mat och så vidare. Det svenska skattesystemet är konstruerat att ju mer du tjänar ju mer betalar du i skatt. De som då inte har någon inkomst får hjälp av samhället.

Hur mycket du ska betala i skatt kan skilja sig från kommun till kommun. Men det brukar i allmänhet ligga mellan 29 till 35 %. Är du en hög inkomst betalar du dessutom en skatt till staten. Men om du däremot tjänar mindre än 18 718 kronor så betalar du ingen skatt. Du kan till och med få betala skatt på vissa förmåner du har genom ditt arbete eller på annat håll. Det kan vara förmåner som till exempel att du får matkuponger eller får använda jobbilen privat. En typ av skatt är även moms. Som du betalar när du köper saker eller tjänster. Men procentsatsen kan variera. Dessutom betalar vi punktskatter när vi köper vissa saker så som alkohol, bensin el eller tobak. Det är oftast saker som kan vara farliga för din hälsa eller för miljön.

Att jobba svart lönar sig inte i det långa loppet. Du får ingen sjuklön om du skulle bli sjuk. Inte få ersättning om du skulle skada dig på jobbet. Du har inga möjligheter att ta lån, krediter eller avbetalningar. Kan vara svårt att få lägenhet. Dessutom blir du påkommen att inte betala skatt kan du bli straffad för det. Detta gäller naturligtvis arbetsgivare också. Är du nyfiken på att läsa mer om skatter kan du gå in på Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se