Redovisning

bild-8Vi på Allroundtax tar hand om det tråkiga pappersarbete som du som företagare får. Vilket gör att du kan koncentrera dig på att ta hand ditt företag och se till att det går bra. Vi erbjuder via våra väl erfarna och kunniga medarbetare att ta över en del eller rent av hela er ekonomiavdelning. Då är din ekonomi i trygga händer. Så slipper du oroa dig för att det ska bli fel i dina papper och vi ser till att du får maximalt med avdrag och tjänar pengar åt dig så du får en tillväxt i ditt företag. Dessutom så kan vi även ta hand om dina årsredovisningen, deklarationen, upprättar bokslut och löpande bokföring. Vi även hand om faktureringen, lönehanteringen och ser till alla avgifter och skatter blir betalda i tid. Så överlämna allt pappersarbete till oss och koppla av!

Vad är redovisning?

Redovisning handlar om att dokumentera och sammanställa ekonomiska information vad rörande om ditt företags resultat och ställning. Detta sker på olika sätt. Varje dag så fylls bokföringen på angående alla affärsuppgörelse, antingen som en inkomst eller utgift. Dessutom görs varje år ett bokslut och en årsredovisning. Denna information som man då får vad det rör företagets ekonomiska situation ligger grunden till många av de beslut som fattas i företaget. Denna redovisning ska vara tillgänglig för alla interna och externa personer eller företag.bild-9

Redovisningen delas sedan upp i extern redovisning, som även kallas för affärsredovisning, och intern redovisning. Den externa redovisningen styrs av lagen och är till för att ge information till de som är intresserade utifrån om ett företags resultat och företagets ställning under en viss tidsperiod. Där emot den interna redovisningen är till för de som arbetar inom företaget så de får reda på vad som händer med företaget. Den interna redovisningen är oftast mer omfattande än den externa redovisningen.

bild-18Men vad är då skillnaden mellan bokföring och redovisning?
Det är så enkelt att redovisning är ett större begrepp än bokföring. Detta innebär förutom att registrera alla företagets inkomster och utgifter, alla affärshändelser. Men även så som bokslut, deklaration och rapportering gällande företagets ekonomi. Ett större företag kan bli utsatta för en revision. Vilket innebär att en revisor utifrån och som är oberoende granskar all redovisning och kontrollerar för att den stämmer överens med verkligenheten. Stämmer de inte så kan företaget bli straffade.

Det är viktigt att följa de gällande lagarna angående redovisning. Bland dessa lagar som ska följas är bland annat årsredovisningslagen och bokföringslagen. Dessutom bör man ha en god redovisningssed rörande alla redovisning. God redovisningssed beskrivs som att det är gällande redovisning lagar, redovisningsrekommendationer och vedertagen praxis som följas.

Filosofi och Vision

 

skatt

Allroundtax filosofi och vision är att vi ska sätta vår kunder i främsta rummet och se till att deras ekonomiska behov blir tillgodosedda. Våra värderingar är tillit, mod, framtid och respekt. Vilket vi som företag ser till att alla våra medarbetare har och de ska vara lyhörda på kundernas önskemål och deras frågeställningar.

Vi delar dina mål och hjälper dig att lösa dina problem.Vi skräddarsyr lösningar så att kunden kan känna sig trygg och känna tillit hos oss på Allroundtax.
För att kunna uppfylla kundernas önskningar och tillgodose behoven ser vi till att alla medarbetare på Allroundtax är välutbildade och har en bred erfarenhet.
Därför har vi full fokus på våra kunder så de känner att vi sätter de i första rummet. För vår passion är att hjälpa och leverera så att du får bättre resultat. Därför är vi mycket tävlingsinriktade och mycket engagerade.

Vi har tre löften som ger dig som kund!

1 Att vi ska ha en tydlig och aktiv kommunikation. Vilket innebär att vi tar kontakt med dig som kund om vi har några frågor eller det skulle dyka upp några frågor. Du som kund blir ständigt uppdaterad angående din ekonomiska situation. Vi ser dessutom till att allt står rätt till.

2 Att det blir rätt från börja och i rätt tid. Vilket innebär att du som kund får det du har behov av enligt överenskommelsen och i rätt tid. Vi på Allroundtax ser alla kunder som VIP-kunder som ska har den bästa servicen som man kan få. Därför håller vi alla tidpunkter och levererar i rätt tid och på rätt sätt.

3 Expert hjälp på nära håll. Vilket innebär att du som kund får personlig service nära dig. Så du får tillgång till vår kompetens och hjälp. Du får tillgång hela vårt utbud av tjänster och erfarenhet.